free hello kitty theme 8300 users only.

free toki doki Hello Kitty for the 8300 users ;)

OS 4.2 OTA / OS 4.5 OTA